Jak začít programovat v C++

Zveřejnil ValousCZ, dne

Napadlo Vás, že se naučíte programovat v C++, ale nevíte jak začít? Nebo jste začali chodit na vysokou školu a nestíháte tempo výuky? První krok k úspěchu jste již splnili. A to tím, že jste našli článek, který se pokusí Vám vše vysvětlit a nebo jen připomenout látku ze školy.

Prvním úkolem, který Vás čeká je najít si vhodné vývojové prostředí (IDE). Na výběr máte nespočet možností, od zastaralého Turbo C++, přes novější CodeBlocks, až po Visual Studio od Microsoftu. My si ukážeme stažení dvou z výše jmenovaných vývojových prostředí.

CodeBlocks

CodeBlocks je vesměs jednodušší a zároveň kompaktnější vývojové prostředí. Při stažení si musíme dát pozor na stažení instalačního balíku s kompilátorem. Na stránce pro stažení CodeBlocks si najdeme verzi: codeblocks-16.01mingw-setup.exe. Tu si stáhneme a nainstalujeme. V případě že nevlastníme pro příslušný PC administrátorské práva stáhneme si zabalenou verzi, kterou není třeba instalovat: codeblocks-16.01mingw-nosetup.zip.

Náhled vývojového prostředí CodeBlocks

Po spuštění aplikace CodeBlocks se nám zobrazí okno, které můžeme vidět na obrázku výše. Nyní kliknutím na tlačítko Create a new project, zahájíme vytvoření nového projektu. V novém okně zvolíme vytvoření projektu pro konzolovou aplikaci volbou možnosti Console application. Poté se proklikáme na tlačítkem Next až k volbě jazyka, kde vybereme C++. Na další nabídce vybereme umístění projektu, jeho název a pokračujeme na volbu kompilátoru, kde jen potvrdíme předpřipravené informace.

Visual Studio

Visual studio si stáhneme. Nainstalujeme (musíme při instalaci vybrat podporu C++) a spustíme. Zobrazí se nám následující obrazovka.

Visual studio

Po spuštění Visual Studia zvolíme v levém sloupci položku New Project. Zde vybereme možnost Other languages > C++Empty Project. Projekt se nám vytvoří a my si vytvoříme v záložce Sources, nový cpp soubor, do kterého napíšeme později svůj kód.

Ahoj světe (Hello World)

Zvolili jsme si vývojové prostředí, což může být CodeBlocks, Visual Studio, nebo čistě poznámkový blok. Začneme tedy trošku programovat.

Prvním programem, který si vytvoříme bude program Hello World, který nám, jak již název sám o sobě napovídá vypíše na obrazovku konzole text Hello world. Dnes Vám první ukážu celý kód, který si pak postupně rozebereme.


#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello world!" << endl;
    return 0;
}

První věcí, která je poměrně důležitá je načtení knihoven, se kterými budeme pracovat k tomu slouží příkaz #include, který zpracuje preprocesor, ten řádek nahradí obsahem knihovny a následně můžeme využívat veškeré její funkce.

#include <iostream> 

Knihovna iostream nám zajišťuje vstupní a výstupní proud, který zajišťuje výpis do konzole a načítání z ní. Dalším důležitým příkazem je načtení namespace, což nám zajistí možnost kratšího zápisu.


std::cout << "Hello world!" << std::endl;

// using namespace std;
cout << "Hello world!" << endl;

Důležitým aspektem je funkce main(), která má návratový typ int (celé číslo). O návratových typech a celkově datových typech se pobavíme ve speciálním článku, který vyjde již brzy.  Co se týče výstupu do konzole, jedná se o příkaz který jsem zmínil již v předchozím kódu. Klíčové slovo cout znázorňuje výstupní proud (console output). Za pomoci speciálního operátoru << přeposíláme řetězce, případně proměnné na výstup a můžeme tak také řetězit jednotlivé části. Například klíčové slovo endl nám zalomí výstup na následující řádek, a jak si můžeme povšimnout je navázáno za výstup zřetězením právě pomoci operátoru <<.

Výstup z konzole

Závěr

Na posledním obrázku můžete vidět výstup na konzoli, kde je opravdu vypsán text Hello world! V příští epizodě se vrhneme na přehled datových typů. Máte-li nějaké dotazy, nebo Vám bylo cokoli nejasné, neváhejte se zeptat.

 


Komentujte

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na