7. Družina barona Hoola

Zveřejnil ValousCZ, dne

„Tady někdo leží!“, ozývalo se odněkud z dálky. „To je Sam, Roberte! To je Sam Winkelson!“, Ten hlas byl čím dál tím blíže, jenomže Sam byl promrzlý, a ještě pořád ho bolela hlava. Snažil se otevřít oči, mžoural, ale nedařilo se mu zaostřit. Někdo se k němu blížil, někdo, kdo mu byl velmi povědomý. Sam se snažil pohnout, ale byl zavalený větví, která se na něj předchozího dne zřítila. Ta osoba, která se k němu blížila, najednou promluvila: „Same, proboha, co tady děláš? Pomozte mi z něj sundat tu větev, rychle!“ Sam si náhle uvědomil, o koho se jedná. Byl to jeho strýc, Robert, který je velitelem pátracího oddílu, v armádě barona Hoola.

Když se jim podařilo Sama vyprostit, odnesli ho do tábořiště, kde ho zabalili do teplých dek a nechali ve stanu odpočinout. Po přibližně osmi hodinách se Sam probudil. Otevřel oči a snažil se uvědomit si, kde vlastně je. Za chvíli do stanu vešel voják, který se podíval na Sama a pomalu řekl: „Chce s vámi mluvit baron. Váš strýc pro vás za chvíli přijde!“ Sam jen pomalu kývl, voják se otočil na patě a rázně vyšel ven.

Baron netrpělivě přešlapoval ve svém stanu a neustále chodil sem a tam, aby se zbavil nervozity, která ho nyní naplňovala. Robert totiž barona ubezpečil, že Sam by se sám tak daleko od vesnice nevydal, kdyby se nejednalo o vážnou a důležitou věc. Dříve, či později by na to, proč je Sam tady, určitě přišli. Mohlo by být, ale již příliš pozdě na to, aby se s tím dalo něco udělat. Zastavil se a podíval ke vstupu do stanu, kde se zanedlouho objevil Robert následován svým synovcem.

„Tak Same, co se děje? Proč ses vydal tak daleko od vesnice, v tak nehostinnou dobu?“, zeptal se baron a tázavě povytáhl obočí. Sam se nadechl a pověděl vše co věděl, řekl baronovi o vydrancované vesnici, unesené dceři a směr kterým se pravděpodobně nájezdníci vydali. Baron pečlivě vstřebával veškeré informace, které mu byly poskytnuty a když Sam domluvil, začal přemýšlet nad tím, co udělá. Musel přijít na řešení rychle, jednalo se totiž o život jeho dcery a dalších lidí, kteří snad přežili krveprolití ve vesnici. Baron se zamýšlel nad různými variantami a nevěděl, která bude nejlepší. Za chvíli se však rozhodl a začal udílet rozkazy.


Komentujte

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na